Tất cả bài viết

Targus ra mắt Docking Hybrid / Universal đầu tiên trên thị trường hỗ trợ đến 4 màn hình 4K
Targus giới thiệu giải pháp Docking Dual-Display Monitor tạo ra một không gian làm việc hiệu quả và không còn rối ren.
Poly và HP chính thức sáp nhập - STRONGER TOGETHER
Poly và HP chính thức sáp nhập -
HP sẽ đi sâu hơn vào nghiên cứu Hybrid working khi mua lại Poly
Jabra sẽ gặp nhiều áp lực sau khi HP chính thức mua lại Poly

Danh sách so sánh