Tổng hợp các thiết bị dành cho nhu cầu sử dụng cá nhân

Tai nghe giải trí

BACKBEAT 505

2,090,000 

Tai nghe giải trí

BACKBEAT FIT 305

2,090,000 

Tai nghe thể thao

BACKBEAT FIT 3100

3,090,000 

Tai nghe thể thao

BACKBEAT FIT 3150

3,090,000 

Tai nghe thể thao

BACKBEAT FIT 3200

3,590,000 

Tai nghe giải trí

BACKBEAT FIT 350

2,090,000 

Tai nghe thể thao

BACKBEAT FIT 6100

3,990,000 
ANC

Tai nghe giải trí

BACKBEAT GO 410

3,090,000 

Tai nghe giải trí

BACKBEAT GO 600

2,200,000 
ANC

Tai nghe giải trí

BACKBEAT GO 810

3,090,000 
ANC

Tai nghe giải trí

BACKBEAT PRO 2

5,090,000 

Tai nghe giải trí

BACKBEAT PRO 5100

4,090,000