M70

Điều khiển cuộc gọi và âm nhạc, cung cấp ba tùy chọn ngôn ngữ để cảnh báo trạng thái và kích hoạt các tính năng trợ lý điều khiển bằng giọng nói của Siri, Google Now và Cortana.