MARQUE 2 M165

Điều khiển bằng giọng nói để trả lời hoặc từ chối cuộc gọi, khử tiếng ồn cộng với chế độ tiết kiệm pin.