Phần mềm họp trực tuyến Zoom Pro

3,700,000 

Tính năng của gói Zoom Pro:

  • 100 người tham gia cuộc họp
  • Thời hạn cuộc họp là 24 giờ
  • Quản lý người dùng
  • Kiểm soát tính năng quản trị viên
  • Báo cáo
  • ID cuộc họp cá nhân tùy chỉnh
  • Chỉ định lịch trình
  • 1GB ghi lại cuộc họp trên đám mây MP4 hoặc M4A
  • Có Khả năng tương tác của Skype for Business (Lync).