Phần mềm Zoom – Bản quyền Cloud Add-on Recording 3TB

141,000,000 

Gói bổ sung Zoom Cloud Add-on Recording 3TB:

Gói mở rộng thêm Zoom Cloud – Add-on Recording 3TB cho phép lưu trữ dữ liệu trên đám mây với dung lượng tối đa là 3TB.