Phần mềm Zoom – Bản quyền Cloud Add-on Recording 500GB

28,200,000 

Gói bổ sung Zoom Cloud Add-on Recording 500GB:

Gói mở rộng thêm Zoom Cloud – Add-on Recording 500GB cho phép lưu trữ dữ liệu trên đám mây với dung lượng tối đa là 500GB.