Phần mềm Zoom – Bản quyền Large Meeting 1000

30,000,000 

Gói nâng cấp Zoom Large Meeting 1000:

  • Gói Zoom add-on mở rộng quy mô hội nghị trực tuyến lên đến 1000 người tham gia.
  • Thời gian sử dụng không giới hạn (tối đa 30 giờ/ mỗi phiên họp)
  • Chuyên dụng cho hội nghị trực tuyến quy mô siêu lớn
  • Cung cấp các tính năng chuyên dụng quản lý sự kiện quy mô lớn
  • Bảo mật, an toàn.
  • Chỉ định đồng chủ phòng (co-host) để giúp quản lý sự kiện.
  • Chia phòng họp nhóm.
  • Chu kỳ đăng ký: 01 năm/lần