fbpx

Plantronics Adapter Cord

390,000 

SPARE,CABLE ASSY,MODULAR,STRAIGHT

P/N: 85638-01

Sử dụng cáp bộ chuyển đổi Plantronic này với cáp APD-80, APC-41, APC-40 hoặc APC-4 EHS. Mở rộng phạm vi của cáp EHS để chúng có thể tiếp cận với điện thoại để bàn của bạn.