SAVI 8200 OFFICE AND UC SERIES

Làm cho mọi cuộc trò chuyện trở nên rõ ràng với Savi 8200 Office và Dòng UC với âm thanh DECT ™ không dây chất lượng hàng đầu.