VOYAGER 5200 UC

Hãy sẵn sàng nhận cuộc gọi, bất cứ nơi nào bạn kết nối. Tai nghe Bluetooth Voyager 5200 UC cung cấp tính năng khử tiếng ồn thích ứng tiên tiến nhất của chúng tôi với công nghệ WindSmart để giảm tiếng ồn đột phá.