VOYAGER FOCUS UC

Giữ sự tập trung vào cuộc trò chuyện của bạn, không phải tiếng ồn nền, với âm thanh khử tiếng ồn tinh tế và âm thanh nổi đắm đuối của tai nghe Bluetooth PlantICS Voyager Focus UC Stereo.