Sản phẩm doanh nghiệp

Giải pháp doanh nghiệp

Plantronics BlackWire C3225 USB-C

2,590,000 

Accessories

Plantronics DA70-UC

1,530,000 
11,410,000 

Giải pháp doanh nghiệp

Plantronics CS540 Dect Headset

8,340,000 
11,990,000 
3,260,000 
2,070,000 

Sản phẩm cá nhân

Tai nghe thể thao

BACKBEAT FIT 3200

3,590,000 

Tai nghe đàm thoại

EXPLORER 500

1,490,000 

Tai nghe giải trí

BACKBEAT FIT 350

1,590,000 
ANC

Tai nghe giải trí

BACKBEAT PRO 2

3,790,000 

Tai nghe đàm thoại

EXPLORER 80

790,000 

Tai nghe thể thao

BACKBEAT FIT 6100

3,690,000 

Tai nghe giải trí

BACKBEAT FIT 305

1,390,000 

Tai nghe thể thao

BACKBEAT FIT 3150

3,590,000